Aviso Legais

LEI DOS SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACION (LSSI)

 

Peculiar Hosteleria S.L, responsable do sitio web, en diante RESPONSABLE, pon a disposicion dos usuarios o presente documento, co que pretende dar cumprimento as obrigas dispostas na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Informacion e de Comercio Electrénico (LSSICE), BOE N° 166, asi como informar a todos os usuarios do sitio web respecto de cales son as condicions de uso.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose â observancia e cumprimento rigoroso das disposicions aqui dispostas, asi como a calquera outra disposicion legal que lose de aplicacién.

Peculiar Hosteleria S.L reserva para si o dereito de modificar calquera tipo de informacion que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obriga de avisar previamente ou poñer en coñecemento dos usuarios as devanditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicacién no sitio web de Peculiar Hosteleria S.L.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Nome de dominio: restaurantepecuIiar.com Nome comercial: Peculiar hosteleria S.L. Denominacién social: Peculiar Hosteleria S.L NIF: B70521885
Domicilio social: Galera24 , 15003 a coruña (A CORUNA) Teléfono: 687775612
Correo electronico: noeliaesporas@gmail.com
RM A Coruña. tomo 3618 seccién Gral. folio 164, Hoja C55664, inscripcién 1a

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web, incluindo a titulo enunciativo pero non limitativo a sua programacion, edicion, compilacion e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou graficos, son propiedade do RESPONSABLE ou, se é o caso, dispon de licenza ou autorizacion expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atopanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, asi como inscritos nos rexistros publicos correspondentes.
Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reproducion total ou parcial, uso, explotacion, distribucién e comercializacion requiren en todo caso da autorizacion escrita previa por parte do RESPONSABLE. Calquera uso non autorizado previamente considérase un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.
Os deseños, logotipos, texto e/ou graficos alleos ao RESPONSABLE e que puidesen aparecer no sitio web pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto destes. O RESPONSABLE autoriza expresamente a que terceiros poidan redirixir directamente aos contidos concretos do sitio web, e en todo caso redirixir ao sitio web principal de restaurantepecuIiar.com.
0 RESPONSABLE recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial, non implicando a sda soa mencién ou aparicion no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha sobre estes, como tampouco apoio, patrocinio ou recomendacion por parte deste.
Para realizar calquera tipo de observacion respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, asi como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do correo electrénico noeliaesporas@gmail.com.

EXENCION DE RESPONSABILIDADES
O CONTROLADOR esta exento de calquera tipo de responsabilidade derivada da informacién publicada no seu sitio web sempre que non teña coñecemento efectivo de que esta informacion foi manipulada ou introducida por un terceiro alleo a ela ou, se a ten, actuou con dilixencia para retirar os datos ou facer imposible o acceso a eles.

Uso de Cookies
Este sitio web pode utilizar cookies técnicas (pequenos arquivos de informacion que o servidor envia ao ordenador de quen accede a paxina) para levar a cabo determinadas funcions que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualizacion do sitio. As cookies utilizadas teñen, en todo caso, caracter temporal, coa unica finalidade de facer mais eficaz a navegacién, e desaparecen ao concluir a sesién do usuario. En ningun caso, estas cookies proporcionan por si mesmas datos de caracter persoal e non se utilizarân para a recollida destes.
Mediante o uso de cookies tamén é posible que o servidor onde se atopa a web recoñeza o navegador utilizado polo usuario coa finalidade de que a navegacion sexa mais sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso dos usuarios que se rexistrasen previamente as areas, servizos, promocions ou concursos reservados exclusivamente a eles sen ter que rexistrarse en cada visita. Tamén se poden utilizar para medir a audiencia, parametros de trâfico, controlar o progreso e numero de entradas, etc., sendo nestes casos cookies prescindibles tecnicamente, pero beneficiosas para o usuario. Este sitio web non instalara cookies prescindibles sen o consentimento previo do usuario.
Este sitio web usa cookies propias e de terceiros para fins analiticos e para mostrarlle publicidade personalizada en funcién dun perfil elaborado a partir dos seus habitos de navegacién (por exemplo, pâxinas visitadas). Inférmase a todo usuario que visita a web do uso destas cookies a través dun bâner flotante. No caso de aceptar o seu uso, o baner desaparecera, ainda que en todo momento podera revogar o consentimento e obter mais informacién consultando a nosa Politica de cookies.
O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser alertado da recepcion de cookies e para impedir a sua instalacion no seu equipo. Por favor, consulte as instruciéns do seu navegador para ampliar esta informacién.

Polftica de ligazéns
Desde o sitio web, é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o RESPONSABLE non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus respectivos sitios web, non asume ningun tipo de responsabilidade respecto dos devanditos contidos. En todo caso, procedera a retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislacion nacional ou internacional, a moral ou a orde publica, procedendo a retirada inmediata da redireccion ao devandito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestion.
O RESPONSABLE non se fai responsable da informacion e contidos almacenados, a titulo enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publican contidos de forma independente na paxina web do RESPONSABLE. Non obstante, e en cumprimento do disposto nos artigos 11 e 16 da LSSICE, ponse